Om LärNat blir en sektionsförening

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är i dagsläget ingen officiell kår men en de facto kår på TekNat-fakulteten då den gör det arbete som en kår bör göra. Huruvida UTN får officiell kårstatus till nästa termin vet vi förmodligen efter Uppsala studentkårs fullmäktige 16 september. Läs mer om detta här: http://www.ergo.nu/debatt/20130821-l%C3%A4mna-%C3%B6ver-k%C3%A5rstatusen-till-utn

UTN är till skillnad ifrån Uppsala studentkår uppbyggd av sektioner, varje sektion representerar en viss studentgrupp på TekNat och har en sektionsförening som utser representanter till UTN:s fullmäktige (högsta beslutande organ) och utskott. Läs mer om UTN här: http://www.utn.se/sv/om/kort

En grupp som inte har representerats av UTN:s sektioner är lärarstudenterna på TekNat. LärNats styrelse har därför lagt en motion till UTN:s fullmäktige (FUM) om att bilda sektionen Naturvetenskapliga lärarstudenter och att LärNat blir dess sektionsförening (alla sektioner kräver en sektionsförening).

Nu är det upp till UTNs FUM den 23 september och LärNats medlemmar på årsmötet att besluta om detta blir fallet.

För att bli sektionsförening krävs det att LärNat följer UTN:s arbetsordning, vilket innebär att vi åtar oss att utse sektionens representanter samt följa UTN:s policys.

Före detta krävs det en del stadgeändringar som måste röstas igenom på årsmötet, med 2/3-majoritet.

I stort kommer dessa stadgeändringar inte att ändra LärNats verksamhet. Vi är fortfarande en ideell förening med årsmötet som högst beslutande organ och kommer kunna ha ett fortsatt tätt samarbete med Uppsala studentkår och Sektion Lära. Skillnaden är att vår utbildningsansvarige och studiesocialt ansvarige kommer ha en garanterad plats i UTN:s utskott och att vi ska utse representanter till FUM, samt att vi antagligen kommer få ta del av sektionernas verksamhetsbidrag.

LärNats styrelsen satte upp en lista med önskemål för att försöka hitta hinder eller nackdelar med ett sektionsbildande. Dessa tog vi med till de möten med UTN och Uppsala studentkår som vi haft under vårterminen. Vi fann att alla önskemål med stor sannolikhet kommer bli uppfyllda vid ett sektionsbildande och ser därmed inga direkta nackdelar. Exempelvis kommer det inte vara ett krav att vara med i UTN för att få vara medlem i LärNat, därmed kommer medlemskap i LärNat vara garanterat gratis även om UTN skulle införa medlemsavgift i framtiden.

Fördelarna med att skapa en sektion är många, äntligen skulle lärarstudenterna få en stark röst på TekNat och lärarstudenter bli synliga både för universitets personal och andra studenter. De flesta av LärNats medlemmar tillbringar trots allt 6-7 terminer på TekNat.  LärNat skulle kunna dra nytta av UTN:s organisation både när det gäller studiebevakning och sociala aktiviteter samtidigt som vi kan behålla vår egen identitet som spindeln i nätet mellan TekNat och Blåsenhus och därmed dra UTN och Uppsala studentkår närmare varandra.

Relevanta dokument: motionen till FUM, protokoll 1 och 2 samt önskemålen ifrån våra möten med UTN och US, LärNats stadgar med ändringsförlagen ifall vi vill bli sektionsförening, den remiss UTN kom med i våras samt UTNs arbetsordning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s