Matematisk utflykt

Matematisk utflyktDet händer mycket spännande saker inom matematiken och på Uppsala universitet. En sak som är aktuell och som vi i LärNat skulle vilja belysa lite extra är en ny spännande och annorlunda mattematikbok som två i möbiusgänget har skapat (Valentina Chapovalova och Erik Svensson).

Boken är inte en vanlig mattematikbok med mängder av räkneexempel ut består av 40 mer omfattande problem medn ”eleganta lösningar”. ”Varje lösning öppnar ett fönster till vacker och fängslande matematik. Här finns inga fastställda metoder, inga recept som berättar hur problemen ska lösas, utan läsaren uppmanas att hitta en egen infallsvinkel till varje enskilt problem”. Varje problem följs inte bara av en lösning utan även en diskussion om lösningen.

För att de ska kunna trycka boken behöver de få in ett gäng förbeställningar innan den 22 juni. För att förbeställa och/eller läsa mer om boken besök bokens hemsida på http://mattebloggen.com/matematisk-utflykt/. Du kan även provläsa utdrag från boken på sidan.

/Martin Ahlholm
Informationsansvarig för LärNat

Kortfattad information från matematikmötet

Hej!
Här kommer lite information om vad som togs upp på matematikmötet med Veronica Crispin, Staffan Rhode m.m. som jag och Burch var på  måndags (28/1):- Studievägledarna och Inger föreslog bl a att vi lärarstudenter ges möjligheten att söka amanuens-poster, dvs. posterna som lektionsledare i Baskursen i matematik samt mattesupporten. Man blir arvoderad för detta och behöver vara inne på år två i sina matematikstudier. Mer information kommer senare.

– Det diskuterades om lärarprogrammet i matematik som startar på våren ska köra tre terminer matematikstudier på raken innan UVK (typ AOU1).

– Inger föreslog att man har egna moment för lärarstudenter i statistik för ingenjörer, 5 hp likt hur ingenjörerna har det i flervarren.

– Det föreslogs att lektorerna på matematiska får någon typ av utbildning i det nya betygssystemet i gymnasiet.

– Man diskuterade även om matematikens historia på distans skulle läggas ned men beslutade om att inte göra detta.

/Robin Samuelsson
Studieansvarig för LärNat